RSA 2048-Bit Public Key - D58E5A5113B4290D31B61C8D3E5151310A33AA81

A

Key Summary:

Type: RSA 2048-Bit Public Key
Identifier: D5:8E:5A:51:13:B4:29:0D:31:B6:1C:8D:3E:51:51:31:0A:33:AA:81
Name: login.skype.com

Received at FYIcenter.com on: 2019-07-19

Public Key Detailed Information:

Key Details:
  Type: RSA
  Size (bits): 2048
  Modulus (n): 
b07899860ea27323d45ac349ebb1368c7cca84ae3caf388828998d2d5813b197
783e522067ac5b73986c3255c970d1d9aa15e82e268581bc56e4bc8063db4ed7
f502be51631e3cdbdfd7005d5ab9e57b6aea3820b23bb6ee755484f9a6ca3870
ddbfb0ffa5855db441fedd3dd92ae130431a987993a05fe0676c95fa3e7aae71
7be36d88423f25d4eebe6868acadac60e020a33983b95b28a3936da1bd760ae3
ebae87270e548fb4480c9a54f45d8e3750dc5ea48b6b4bdca6f334be77592288
ff192b6d766473da0c87072b9a373ad0e28cf636326b9a79ccd23b936f1a4d6c
e6c19d40ac2d74c3beea5c73650129b12abf7059c1cec6c3a2c8455fba673d0f
  Public Exponent (e): 65537 (0x010001)

Public Key in PEM Format:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAsHiZhg6icyPUWsNJ67E2
jHzKhK48rziIKJmNLVgTsZd4PlIgZ6xbc5hsMlXJcNHZqhXoLiaFgbxW5LyAY9tO
1/UCvlFjHjzb39cAXVq55Xtq6jggsju27nVUhPmmyjhw3b+w/6WFXbRB/t092Srh
MEMamHmToF/gZ2yV+j56rnF7422IQj8l1O6+aGisraxg4CCjOYO5Wyijk22hvXYK
4+uuhycOVI+0SAyaVPRdjjdQ3F6ki2tL3KbzNL53WSKI/xkrbXZkc9oMhwcrmjc6
0OKM9jYya5p5zNI7k28aTWzmwZ1ArC10w77qXHNlASmxKr9wWcHOxsOiyEVfumc9
DwIDAQAB
-----END PUBLIC KEY-----

Certificates with the Same Key: We found that this key matches certificate(s) recorded previously . Please review them below. If priviate key matches someone else's certificate, stop using it!

ID   Common Name (CN)    Key Identifier  Date    Comparison 
6625  login.skype.com    D58E5A5113B42... 2019-07-19 Same Key ID

✍: FYIcetner.com

2019-08-19, 0👍, 0💬